مراکز تلفن سانترال کارکرده ( استوک ) used-call-center

مرکز تلفنKA-TES824

دارای 3 خط شهری ورودی و 8 خط داخلی خروجی


پرسش و پاسخ