لیست قیمت خدمات و سرویس دهی

ردیفنام خدمت یا سرویسقیمت(ریال)ملاحظات
1 نصب باکس مرکزی و پروگرام مدل 824 500,000 شامل نصب باکس مرکزی و پروگرام و آموزش و ارتباط شهری و داخلی
2 نصب داخلی و شهری یک عدد 50000 نصب داخلی و شهری و ارتباط با باکس مرکزی
3 نصب باکس مرکزی ،TDE-100-200-600،TDA100D تا پست MDF 10 درصد فاکتور فروش شامل نصب باکس مرکزی و پروگرام و اتصال کلیه خطوط شهری و داخلی تا پست MDF میباشد
4 ایاب ذهاب 200,000 در شهرستان جدا محاسبه میشود

پرسش و پاسخ