سانترال پاناسونیک KX-HTS32

سانترال پاناسونیک KX-HTS32

سانترال پاناسونیک KX-HTS32 سانترال پاناسونیک KX-HTS32 تحت شبکه (IPPBX) می باشد ظرفیت خطوط شهری مرکز تلفن 4 خط می باشد...