کدهای برنامه ریزی سانترال

کدهای برنامه ریزی سانترال

برای اولین بار میتوانید کلیه کدهای برنامه ریزی مراکز تلفن سانترال پاناسونیک سری KX-TES و KX-TEM و KX-TA همچنین KX-TE را...

نمایشگر شماره CALLER ID

نمایشگر شماره CALLER ID

اثرات وصل کردن سیم ارت مراکز تلفن سانترال پاناسونیک سرd TDA-TES-TEM-TDE-NS

تلفن سانترال چیست؟

تلفن سانترال چیست؟

تلفن سانترال PBX چیست؟ تلفن سانترال در کل یعنی به اشتراک گذاشتن تعدادی خطوط شهری برای برقراری تماس تلفن خارج...

voip چیست؟

voip چیست؟

در جهان بهترین انتخاب در بالا بردن کسب و کار تماس صوتی از طریق VOIP(مراکز تلفن سانترال ،VOIP،PBX) است

کارت DSP

کارت DSP

کارت DSP کارتهای DSPدر مراکز تلفن سانترال پاناسونیک و انواع ان و تفاوت های ان VOIP