ارتباط با ما

با ما در تماس باشید!

شما می توانید در زمینه های مختلف با ما ارتباط برقرار کنید.

اطلاعات تماس

ارتباط با ما

 

 دفــتــــر مـــرکـــزی :

مــــــــــدیـــــــــــــریـــــــت : ۰۹۱۲۵۴۸۰۰۵۳

 دفــتــــر میرداماد : ۲۲۹۲۳۱۹۰

 دفــتــــر شــــــــــــــرق : ۷۷۳۱۵۷۵۳

 دفــتــــر فــاطــمــی : ۸۸۹۹۲۳۸۰

 دفــتــــر غـــــــــــــــرب : ۴۴۴۸۲۶۹۰

فــــکـــــس(نـمـابـر) : ۸۹۷۸۱۷۹۰

http://www.phonsystem.ir

 SMS : ۱۰۰۰۹۱۲۵۴۸۰۰۵۳

 info@phonsystem.com

  phonsystem@yahoo.com

telegram.me/phonsystem

 

اطلاعات حساب بانکی

شماره کارت    : ۶۰۳۷۶۹۱۵۹۸۶۱۶۴۳۱ 

شماره حساب : ۰۱۰۷۳۶۱۰۵۲۰۰۱

شماره شبا     : ۳۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۳۶۱۰۵۲۰۰۱

به نام مهرداد دهقاني دهج متعلق به بانک صادرات

برای ما پیغام بگذارید