ارتباط با ما

با ما در تماس باشید!

شما می توانید در زمینه های مختلف با ما ارتباط برقرار کنید.

اطلاعات تماس

ارتباط با ما

مــــدیریت:   ۰۹۱۲۵۴۸۰۰۵۳

دفتر مـــــرکزی:  ۸۸۶۷۰۰۹۰

دفتر میردامـاد: ۲۲۹۲۳۱۹۰

دفتر غـــــــرب:   ۴۴۴۸۲۶۹۰

فـــــکـــــــــس:       ۸۹۷۸۱۷۹۰

دفتر شــــــرق:  ۷۷۳۱۵۷۵۳

دفتر فاطــــمی: ۸۸۹۹۲۳۸۰

https://telegram.me/phonsystem_bot?start

وب سایت:http://www.phonsystem.com

پیامک:۱۰۰۰۹۱۲۵۴۸۰۰۵۳

@phonsystem

اطلاعات حساب بانکی

شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۷۴۲۸۹۷۴۷۷۵

شماره حساب : ۰۱۰۷۳۶۱۰۵۲۰۰۱

شماره شبا : ۳۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۳۶۱۰۵۲۰۰۱

به نام مهرداد دهقاني دهج متعلق به بانک صادرات

آدرس دفتر:تهران.بهشتی.خیابان داریوش.ساختمان شماره ۷.واحد ۱۳

 

برای ما پیغام بگذارید